Herzlich Willkommen • Serdecznie witamy • Welcome
Wir sind die ökumenische Studierendengemeinde...
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)
Wir sind Studierende...
...vom ersten bis zum letzten Semester...
...aller Fakultäten und Nationen...
...aller christlichen Glaubensrichtungen.
Wir feiern in ökumenischer Verbundenheit Gottesdienst
Wir reden über die Welt und Gott
Wir engagieren uns für andere
Wir treffen uns, um gemeinsam...
...zu feiern oder Fußball zu schauen...
Du bist herzlich willkommen!

My ... Kim my jesteśmy?

Witamy w Studenckiej Wspólnocie Ekumenicznej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jesteśmy studentami wszystkich wydziałów, z wielu krajów i różnych kościołów.

Jesteśmy międzynarodową studencką grupą chrześcijańską (członkiem World Student Christian Federation, WSCF) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jesteśmy studentami wszystkich wydziałów, pochodzącymi z różnych narodów i wielu kościołów chrześcijańskich.

Z nami możesz zawierać nowe przyjaźnie, poznawać inne kultury i tradycje, praktykować solidarność w myśleniu i działaniu, dyskutować o Bogu i świecie oraz poznawać i żyć w żywej wierze chrześcijańskiej.

Współpracujemy ze wspólnotą katolickich studentów z Polski – grupą Parakletos w Słubicach. W ramach kontaktów ekumenicznych celebrujemy razem nabożeństwa na otwarcie i koniec semestrów Robimy razem wiele innych rzeczy. Więcej o wydarzeniach wspólnoty Parakletos można dowiedzieć się na SEMESTRALNY PROGRAM, http://edueko.pl/ lub na Facebooku.

Jesteście bardzo mile widziani, bez względu na narodowość, wyznanie (lub bez), płeć lub wydział, do którego należycie. Przynieś swoje prezenty do naszej społeczności. Czekamy na ciebie.

Można nas również znaleźć na Facebook i Instagramie.

 

Zurück